Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): Unexpected end tag : b in files/klasifikatoriai/mokslo_sritys.html, line: 70 in /storage/minfolit/web/en/index.php on line 43 Klasifikatorius - Mokslo sritys, kryptys ir šakos
 
  Site Map   Lithuanian   
 
Guest  
Home

Klasifikatorius - Mokslo sritys, kryptys ir šakos
 

Klasifikatorius - Mokslo sritys, kryptys ir šakos
    

HUMANITARINIAI MOKSLAI (H)

SOCIALINIAI MOKSLAI (S)

HUMANITARINIAI MOKSLAI (H)

Mokslo kryptis    

Mokslų šaka

Etnologija (07H)    

Vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių (Etnologija) (H280)
Meno istorija (Etnologija) (H310)
Muzikologija (Etnologija) (H320)
Teatrologija (Etnologija) (H330)
Archeologija (Etnologija) (H340)
Priešistorė (Etnologija) (H341)
Onomastika (Etnologija) (H370)
Folkloras (H400)

Filologija (04H)    

Filologija (H004)
Teatrologija (H330)
Kalbotyra (H350)
Fonetika, fonologija (H351)
Gramatika (H352)
Semantika (H352)
Semiotika (H352)
Sintaksė (H352)
Leksikologija (H353)
Kalbos istorija (H355)
Sociolingvistika (H360)
Svetimų kalbų mokymas (H360)
Taikomoji kalbotyra (H360)
Neurolingvistika (H361)
Vertimas (H365)
Onomastika (H370)
Lyginamoji kalbotyra (H380)
Bendroji ir lyginamoji literatūra (H390)
Literatūros kritika (H390)
Literatūros teorija (H390)
Dialektologija (H401)
Baltų ir slavų kalbos ir literatūra (H590)
Baltų kalbos ir literatūra (H590)
Lietuvių literatūra (H590)
Lietuvių kalba (H590)

Filosofija (01H)    

Filosofijos sistemos (H120)
Epistemologija (H120)
Ideologija (H120)
Metafizika (H120)
Estetika, filosofinė (H120)
Filosofinė antropologija (H125)
Filosofijos istorija (H130)
Mąstymo istorija (H130)
Specialiųjų mokslų filosofija (H150)
Istorijos filosofija (H150)
Moralės mokslai (H155)

Istorija (05H)    

Istorija (H005)
Paleografija (Istorija) (H110)
Krikščionių bažnyčios istorija (H180)
Nekrikščionių religijos (H190)
Istorijos teorija (H200)
Senovės istorija (H210)
Viduramžių istorija (H220)
Naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.) (H230)
Naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.) (H240)
Naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.) (H250)
Mokslo istorija (H260)
Socialinė ir ekonominė istorija (H270)
Politinė istorija (H271)
Vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių (Istorija) (H280)
Kolonijų istorija (H290)
Teisės istorija (H300)
Archeologija (H340)
Priešistorė (H341)
Egiptologija (H345)
Numizmatika ir sigilografija (H346)
Geneologija ir heraldika (H347)
Dėstytojai (H230)
Kolegijos (H230)
Architektūros studijos (H230)
Mokslo istorija (H260)
Socialinė ir ekonominė istorija (H270)
Politinė istorija (H271)
Vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių (Istorija) (H280)
Kolonijų istorija (H290)
Teisės istorija (H300)
Archeologija (H340)
Priešistorė (H341)
Egiptologija (H345)
Numizmatika ir sigilografija (H346)
Genealogija ir heraldika (H347)

Komunikacija ir informacija (06H)    

Archyvistika (H100)
Bibliotekininkystė (H100)
Dokumentacija (H100)
Informacija (H100)
Bibliografija (H105)
Paleografija (Komunikacija ir informacija) (H110)
Knygotyra (H110)
Papirusologija (H110)
Epigrafija (H110)

Menotyra (03H)    

Meno istorija (H110)
Tapyba (H311)
Architektūra (H312)
Skulptūra (H312)
Meno kritika (H313)
Meno kūrinių apsauga ir restauravimas (H314)
Estetika (H315)
Muzikologija (H320)
Teatrologija (H330)

Teologija (02H)    

Teologija (H002)
Bendroji, sisteminė ir praktinė krikščionių teologija (H160)
Kanonų teisė (H165)
Biblija (H170)
Biblija (H180)
Biblija (H190)


SOCIALINIAI MOKSLAI (S)

Mokslo kryptis

Mokslų šaka

Edukologija (07S)    

Organizavimo mokslai (Edukologija) (S189)
Socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems (Sociologija) (S216)
Pedagogika ir didaktika (S270)
Specialioji didaktika (S271)
Mokytojų ugdymas (S272)
Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas (S273)
Mokslinių tyrimų metodologija (S274)
Suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas (S280)
Mokymas kompiuteriais (S281)
Lyginamoji ir istorinė pedagogika (S282)
Psichopedagogika (S283)
Eksperimentinė pedagogika (S284)
Socialinė pedagogika (Pedagogika) (S285)
Ortopedagogika (Pedagogika) (S286)

Ekonomika (04S)    

Ekonomikos teorija (S180)
Ekonomikos sistemos (S180)
Ekonomikos politika (S180)
Ekonomika (S180)
Ekonometrija (S180)
Finansų mokslas (S181)
Draudos mokslas (S182)
Ciklinė ekonomika (S183)
Ekonominis planavimas (S184)
Komercinė ir pramoninė ekonomika (S185)
Tarptautiniai ekonominiai santykiai (S186)
Žemės ūkio ekonomika (S187)
Plėtros ekonomika (S188)
Organizavimo mokslai (Ekonomika) (S189)
Apskaita (Ekonomika) (S192)
Bendradarbiavimo plėtra (S195)
Socialinė ekonomika (S196)

Politologija (02S)    

Politikos mokslai (S170)
Polemologija (S175)
Spaudos ir komunikacijos mokslai (Politologija) (S265 )

Psichologija (06S)    

Psichologija (S260)
Diferencinė ir asmenybės psichologija (S261)
Vystymosi psichologija (S262)
Socialinė psichologija (Psichologija) (S263)
Taikomoji ir eksperimentinė psichologija (S264)
Spaudos ir komunikacijos mokslai (Psichologija) (S265)
Pramonės psichologija (S266)

Sociologija (05S)    

Sociologija (S210)
Mokslo sociologija (S211)
Darbo sociologija, įmonių sociologija (S212)
Socialinės struktūros (S213)
Socialinės permainos, socialinio darbo teorija (S214)
Socialinės problemos ir gerovė, nacionalinė drauda (S215)
Socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems (Sociologija) (S216)
Kultūros antropologija (S220)
Etnologija (S220)
Socialinė geografija (S230)
Miesto ir krašto planavimas (S240)
Demografija (S250)
Socialinė psichologija (Sociologija) (S263)
Spaudos ir komunikacijos mokslai (Sociologija) (S265)
Socialinė pedagogika (Sociologija) (S285)
Ortopedagogika (Sociologija) (S286)
Socialinė medicina (S290 )

Teisė (01S)    

Teisės mokslai (S110)
Administracinė teisė (S111)
žmogaus teisės (S112)
Lyginamoji teisė (S114)
Teisės filosofija ir teorija (S115)
Aplinkosaugos teisė (S120)
Jaunimo teisė (S121)
Masinės informacijos priemonių teisė (S122)
Informatikos teisė (S123)
Prekių ženklai (S124)
Patentai (S124)
Autorių teisės (S124)
Civilinė teisė (S130)
Transporto teisė (S136)
Draudimo teisė (S137)
Viešoji teisė (S140)
Finansų teisė (S141)
Teismų teisė (S142)
Socialinė teisė (S143)
Pramonės ir komercinė teisė (S144)
Notarinė teisė (S145)
Darbo teisė (S146)
Konstitucinė teisė (S148)
Baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas (S149)
Tarptautinė privati ir viešoji teisė (S150)
Oro, jūros ir kosmoso teisė (S151)
Europos teisė (S155)
Kriminologija (S160)

Vadyba ir administravimas (03S)    

Administravimo mokslai (S170)
Organizavimo mokslai (Vadyba ir administravimas) (S189)
Įmonių vadyba (S190)
Rinkotyra (S191)
Apskaita (Vadyba ir administravimas) (S192)
Spaudos ir komunikacijos mokslai (Vadyba ir administravimas) (S265)

Klasifikacija 1998 01 09 patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, žr.:

Ji atitinka Europos Sąjungos Komisijos rekomenduojamą Mokslų klasifikaciją, į kurią papildomai įtrauktos baltų kalbos, lietuvių kalba, lietuvių literatūra ir kt., bei Europos Sąjungos Komisijos rekomendaciją dėl Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros duomenų bazių harmonizavimo,
žr.: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991H0337:EN:HTML

 
Last update 2011-09-28